luni, 16 iunie 2014

ЗВЕЗДА БЪДИ

ЗВЕЗДА БЪДИ
Дали света е път на суетата, дали е кътче от всемира, където всеки примирено чака, до сетният

си час да види, как плътта повяхва в залеза на живота неизбежен?

Дали света е лабиринт, където лутайки се слепешком, в погледа на старец в немощ се познава;

или в образ на Мадона с Младенец?! Над тях звезда с искри рубинено-проблесни...

Дали е ключ, енигма? Сълза отронена от прозорливото око на ясновидец, който знае всички
примки измамни за света, сбрани в скуката на жалките влечения.

Напуснат дом, не спомня се нали! Дали, дали е в забрава?!

Може би тогава ще си от света отхвърлен в скръб, тегло... от всеки напуст, суетен наблюдател
в предрасъдно суеверие, в измама като шоу, или туристическа атракция за глупци... света бил

видял?! Дали? А мерзостта му!!!Къде си?

 Дали ще си като стрела на тетиво, носеща страховитият небесен огън, или само черен облак

надвиснала е мрачина като сянка над земя. Светиня е всяка душа, образ в светлина, дава път

на всеки... от призрачното, лишеното от смисъл, увлечение в своите незгоди... само блуд е!

Светът е едно голямо колело, без господар опустошен, запуснат, в хапливостта си оглушал  -

престол на най- изкусен прелъстител!

Тогава всемира ще прошепне ще припомни в захлас, забрава  - за капища, светини, обители; в

откритостта си ще ни спомни! В кой ли час душата онемяла, ще протегне в молитвен час ръце

- пред иконостас и катедрала... храм. Сълзи от тежки капки кръв ще потекат като от ручей...

Мълви всемира, казва : "Звезда бъди!"

 Черни, тежки капки кръв, земята напояват от челото на Спасителя!

Защо ли?! Кажи...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu